Informatyka dla firm

 Raport numer 7
bi kontrahent
 
Typ raportu: Power BI
Opis: Raport z możliwością analizy bez konieczności podłączenia do bazy danych. Jednorazowe pobranie danych pozwala na prace i zmianę zakresów danych.Raport może być samodzielnie modyfikowany w zakresie układu graficznego, dodatkowych cech które zostały predefiniowane w przygotowanym źródle danych. Praca z analizami w technologi Microsoft Power BI nie wymaga wiedzy informatycznej. Raport prezentuje obroty klientów z możliwością sortowania i filtrowania po latach i miesiącach oraz innych kryteriach takich jak towar, kategoria, handlowiec, region. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 8
bi stan na dzień
Typ raportu: Power BI
Opis: Raport z możliwością analizy bez konieczności podłączenia do bazy danych. Jednorazowe pobranie danych pozwala na prace i zmianę zakresów danych. Raport może być samodzielnie modyfikowany w zakresie układu graficznego, dodatkowych cech które zostały predefiniowane w przygotowanym źródle danych. Praca z analizami w technologi Microsoft Power BI nie wymaga wiedzy informatycznej.Prezentowane raport umożliwia analizę stanów magazynowych na dzień dla zaznaczonych magazynów i kategorii towarowych
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 9
towary nierotujace
Typ raportu: Power BI
Opis: Raport z możliwością analizy bez konieczności podłączenia do bazy danych. Raport może być samodzielnie modyfikowany w zakresie układu graficznego, dodatkowych cech które zostały predefiniowane w przygotowanym źródle danych. Praca z analizami w technologi Microsoft Power BI nie wymaga wiedzy informatycznej.Jednorazowe pobranie danych pozwala na prace i zmianę zakresów danych. Raport prezentuje z aktualnym stanem magazynowym zakupione w zdefiniowanym czasie i zalegające na stanie magazynu.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Raport numer 10
bi 4 towary rok do roku
Typ raportu: Power BI
Opis: Raport z możliwością analizy bez konieczności podłączenia do bazy danych. Jednorazowe pobranie danych pozwala na prace i zmianę zakresów danych.Raport może być samodzielnie modyfikowany w zakresie układu graficznego, dodatkowych cech które zostały predefiniowane w przygotowanym źródle danych. Praca z analizami w technologi Microsoft Power BI nie wymaga wiedzy informatycznej.Raport prezentuje sprzedaż dla kontrahentów w układzie rok do roku z możliwościową analizy z nieuwzględnieniem konkretnych towarów.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________