Informatyka dla firm

Dodatkowe raporty i zestawienia

 

 stopka 2

 

 Specyfikacja każdego biznesu jest inna, dlatego też firma X-COM opracowuje dodatkowe raporty dla programów WAPRO ERP - co pozwala nam dostosować oprogramowanie do wymagań naszych Klientów. Dodatkowe rozwiązania zostają całkowicie zintegrowane z aplikacjami, dzięki czemu programy takie jak WAPRO Mag czy WAPRO Gang są w stanie sprostać Państwa wymaganiom oraz oczekiwaniom. Poniżej przedstawiamy przykładowe raporty opracowane przez nasz zespól wdrożeniowców i programistów - jeśli nie znajdą tam Państwo potrzebnych funkcji, firma X-COM może je opracować, wykonać oraz wdrożyć.
Raport numer 1
01 ArtykulySeriaWaznosc1
Typ raportu: Eksport do pliku Excel
Opis: Raport generujący zestawienie artykułów znajdujących się na stanie. W zestawieniu poza nazwą artykułu znajduje się indeks katalogowy, nazwa kategorii, liczba sztuk, data ważności, numer serii i numer dokumentu przychodowego. Zestawienie ułatwia pracę przy wyszukiwaniu artykułów, którym kończy się termin ważności. Zestawienie przygotowane typowo pod eksport do Excela, pozbawione jest jakiegokolwiek formatowania i elementów graficznych.
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 2
 Faktura pola dodatkowe
Typ raportu: Crystal Reports
Opis: wyświetla wszystkie pola dodatkowe z pozycji dokumentu magazynowego
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 3a
Analiza handlowców
Raport numer 3b
Analiza handlowców2
Raport numer 3c
Analiza handlowców3
Raport numer 3d
Analiza handlowców4
Typ raportu: Crystal Reports z możliwością drążenia danych (wchodzenia w głąb raportu)
Opis: Raport na podstawie zadanego okresu analizuje sprzedaż w obrębie wybranego magazynu tworząc wykresy słupkowe i podsumowanie tabelaryczne. Po wybraniu konkretnego handlowca zostaje dla niego wygenerowana kolejna strona z podziałem na kategorie sprzedanych artykułów. Wybierając daną kategorię raport wyświetli konkretne artykuły, które zostały sprzedane przez handlowca. Na tej stronie można dodatkowo uzyskać informację które dokumenty rozchodowe zawierają pozycje z wybranym artykułem. Klasyfikacja sprzedaży opiera się na przypisaniu konkretnego handlowca do kontrahenta. Jeżeli transakcja odbyła się dla kontrahenta z nieprzypisanym handlowcem sprzedaż zostaje zakwalifikowana na pracownika "Inny".
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 4
Rozliczenie handlowców 
Typ raportu: Crystal Reports
Opis: Raport na podstawie zadanego zakresu oblicza prowizję dla handlowca który:
- dokonał sprzedaży artykułu z wybranej kategorii asortymentowej jednej lub kilku
- dokument został opłacony
Raport oblicza dynamicznie prowizję na podstawie obrotów danego handlowca
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 Raport numer 5a
rentownosc 1
 
Raport numer 5b
rentownosc 2
 
Typ raportu: automatyczny raport wysyłany na pocztę e-mail
Opis: Raport na podstawie zadanego zakresu i ustalonego harmonogramu wysyła automatycznie na zdefiniowane adresy e-mail zestawienia uwzględniające kluczowe wskaźniki dotyczące firmy. Raporty te sa generowane bez konieczności oczekiwania na podliczenie firmy przez działy finansowe lub biura rachunkowe. raporty te są zawsze tworzone indywidualnie pod potrzeby firm.
Głównym celem raportu jest łatwy dostęp do wielu danych bez konieczności generowania wielu oddzielnych raportów w celu zapoznania się z aktualną kondycją firmy.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport numer 6
 
obroty handlowe
Typ raportu: Crystal Reports
Opis: Raport wyświatla podsumowanie handlowe wg grup: Sprzedaż wg rodzaju dokumentu, Sprzedaż wg rodzaju płatności, Zakup wg rodzaju dokumentu, Dokumenty magazynowe. Raport działa w obrębie wybranego magazynu dla zadanego zakresu dat.
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________