Podpis elektroniczny – podpis kwalifikowany

Nowoczesne firmy powszechnie stosują systemy podpisu elektronicznego oraz rozbudowane procedury elektronicznego obiegu dokumentów. Firma X-COM zachęca, by dołączyć do grupy przedsiębiorstw idących z duchem czasu!

Firma X-COM jest certyfikowanym partnerem Krajowej Izby Rozliczeniowej i oferuje kompletną obsługę w procesie zamawiania i wdrażania podpisów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

 

Od 2001 roku prawo w Polsce określa podpis elektroniczny jako równoważny z podpisem własnoręcznym pod względem skutków prawnych. Dla osób prowadzących własną działalność – a więc zaznajomionych z niezliczoną ilością dokumentów wymagających podpisania i wysłania – jest to nieocenione wręcz ułatwienie oraz oszczędność czasu. Warto mieć na uwadze, że podpis elektroniczny działa na identycznej zasadzie jak podpis własnoręczny – musi on być unikatowy, niepowtarzalny oraz przypisany każdej osobie indywidualnej. Oznacza to, że nawet jeśli zatrudniamy dwie osoby odpowiedzialne za przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, konieczne jest uzyskanie certyfikatów dwóch oddzielnych podpisów elektronicznych – nie można natomiast wystawić takiego certyfikatu dla oddziału lub firmy.

Podpis kwalifikowany można wykorzystać do:

  • kontaktów drogą elektroniczną z ZUS-em, np. w celu podpisania deklaracji lub wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie;
  • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej;
  • podisywanie e-deklaracji i plików JPK
  • obsługi wpisów elektronicznych Krajowego Rejestru Sądowego;
  • uczestniczenia w aukcjach i przetargach internetowych;
  • podpisywana wszelkiego typu dokumentów drogą elektroniczną z skutkiem własnoręcznego podpisu;

 

Jak uzyskać certyfikat

  1. Wypełnij zamówienie Możesz zamówić nowy zestaw w różnych konfiguracjach wybierając rodzaj i okres ważności certyfikatu, model czytnika oraz opcje odbioru zamówionego zestawu.
  2. Po wypełnieniu zamówienia zostaną udostępnione do pobrania gotowe do wydruku dokumenty: Dokumenty przekaż do podpisu osobom upoważnionym i wyślij w wersji papierowej do oddziału KIR lub w wersji elektronicznej, podpisane bezpiecznym e-podpisem na adres podany w podsumowaniu zamówienia. W przypadku, gdy osoby upoważnione nie widnieją w KRS lub w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, należy do dokumentów dołączyć odpowiednie pełnomocnictwa potwierdzające ich uprawnienia do reprezentowania Zamawiającego.
  3. Odbierz zestaw w placówce wskazanej na zamówieniu. Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu. Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podania w danych do certyfikatu kwalifikowanego numeru NIP subskrybenta, również zaświadczenia o nadaniu NIP. Płatności za zamówiony zestaw należy dokonać przy jego odbiorze.
Platforma zarządzania zgodami od Real Cookie Banner